Multimodální model veřejné hromadné dopravy

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy realizoval veřejnou zakázku na vytvoření multimodálního strategického modelu veřejné hromadné dopravy pro potřeby Integrovaného plánu Mobility Ostrava, který bude současně i jedním z podkladových materiálů vyžadovaných pro realizaci plánovaných rozšíření linek městské hromadné dopravy na území statutárního města Ostravy. Zadáním práce je sčítání počtu cestujících…

více…

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE, AKČNÍCH PLÁNŮ A KLÍČOVÝCH ÚKOLŮ INTEGROVANÉHO PLÁNU MOBILITY OSTRAVA

Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy na svém 34. zasedání konaném dne 18.5.2022 schválilo Aktualizaci strategického rámce, akčních plánů a klíčových úkolů Integrovaného plánu mobility Ostrava, 2021–2022. Samotný plán mobility je strategickým dokumentem statutárního města Ostravy v oblasti dopravy. Řeší potřeby lidí, stejně jako místních podniků a celkově přispívá ke zvýšení kvality…

více…

Plnění klíčových úkolů akčních plánů (AP 3-1-1 Zavádění, nebo rozšiřování ekologických paliv a pohonů vozidel hromadné dopravy)

V souvislosti s naplňováním strategického cíle č. 3. Zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí (konkrétně plnění AP 3-1-1 Zavádění, nebo rozšiřování ekologických paliv a pohonů vozidel hromadné dopravy) dorazila do DPO první nová tramvaj Škoda T39 (z celkového počtu 35 kusů). více zde: https://fajnova.cz/do-ostravy-dorazila-prvni-nova-tramvaj-od-skoda-transportation/ Tímto dalším krokem jsou současně…

více…

Aktualizace klíčových úkolů, Komunikační strategie

Projektový tým DOPRAVNÍ KONCEPCE – Integrovaný plán mobility Ostrava představil poradě vedení Statutárního města hlavní principy a osnovu pro aktualizaci klíčových úkolů SUMPu v roce 2021. Vize a strategické cíle zůstávají zachovány. Důraz je kladen na dodržování priorit v dělbě přepravní práce (pěší doprava, veřejná hromadná doprava, cyklistická doprava a…

více…

Postupné vyhodnocování plnění jednotlivých úkolů Akčních plánů

V letech 2018 až 2019 probíhalo postupné vyhodnocování plnění jednotlivých úkolů Akčních plánů a plnění jednotlivých položek zásobníků projektů. Informace o hodnocení plnění klíčových úkolů jednotlivých akčních plánů Integrovaného plánu mobility Ostrava vzalo na vědomí zastupitelstvo města na svém zasedání dne 11.12.2020. Vyhodnocení si můžete prohlédnout zde.

více…

Projekt Plán udržitelné mobility Ostrava byl zdárně ukončen

Dne 31. 8. 2015 byl zdárně ukončen projekt  „Plán udržitelné mobility Ostrava“. Děkujeme všem, kdo se na něm podílel, ať již z řad odborníků a městských úředníků, ale také především široké neodborné veřejnosti z řad občanů města Ostrava!!! Výstupy ze všech jeho čtyř částí si můžete prohlédnout zde: Finální verze strategické části…

více…

Finální verze návrhové části dokumentu „Integrovaný plán mobility Ostrava“

      V pořadí III. návrhová část projektu Plán udržitelné mobility Ostrava, prošla připomínkovým řízením a jeho finální podobu, včetně grafických příloh si můžete stáhnout z následujících odkazů.  Návrhovou část dokumentu si můžete stáhnout zde>> Grafické přílohy: 1.1 – Zásobník projektů_mapa1.2 – Zásobník 2 – Vyhodnocení dotazníku – Jaké…

více…

Koncept III. návrhové části Integrovaného plánu mobility Ostrava

      Návrhová část projektu Plán udržitelné mobility Ostrava, který se po schválení stane jedním ze základních dokumentů pro rozvoj dopravní infrastruktury na území města. Aby jste mohli ještě ovlivnit konečnou verzi dokumentace, přijďte se zúčastnit veřejného projednání, které se bude konat 27. 8. 2015 od 10 hodin v Nové radnici (místnost…

více…