AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE, AKČNÍCH PLÁNŮ A KLÍČOVÝCH ÚKOLŮ INTEGROVANÉHO PLÁNU MOBILITY OSTRAVA

Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy na svém 34. zasedání konaném dne 18.5.2022 schválilo Aktualizaci strategického rámce, akčních plánů a klíčových úkolů Integrovaného plánu mobility Ostrava, 2021–2022. Samotný plán mobility je strategickým dokumentem statutárního města Ostravy v oblasti dopravy. Řeší potřeby lidí, stejně jako místních podniků a celkově přispívá ke zvýšení kvality…

více…