KE STAŽENÍ

2022

Formát Název   Autor             Publikováno

pdf Aktualizace strategického rámce, akčních plánů a klíčových úkolů SUMP 


2021

Formát Název   Autor             Publikováno

 pdf

Vyhodnocení plnění akčních plánů SUMP v letech 2018-2019

Město OSTRAVA 27. 4. 2021
 

2015

 pdf

Integrovaný plán mobility Ostrava – část II. – analytická – FINÁLNÍ VERZE 

AF-CITYPLAN 13. 3. 2015
 

 pdf

Integrovaný plán mobility Ostrava – část III. – návrhová

AF-CITYPLAN 25. 8. 2015
 

 pdf

Integrovaný plán mobility Ostrava – část IV. – prezentační

AF-CITYPLAN 28. 8. 2015
 

2014


 pdf Plány udržitelné mobility – plánování pro lidi Sustainable Urban Mobility AF-CITYPLAN 1. 3. 2014
Obecná příručka popisující plány mobility.

 pdf Pracovní a poradní skupiny projektu “Integrovaný plán mobility Ostrava” AF-CITYPLAN 1. 4. 2014
Určené pracovní a poradní skupiny projektu.

 pdf Statistické vyhodnocení dotazníku „JE VÁM DOBŘE V OSTRAVĚ??“ AF-CITYPLAN 24. 4. 2014
Vyhodnocení prvního dotazníku.

 pdf Komunikační plán AF-CITYPLAN 24. 4. 2014
Komunikační plán projektu.

 pdf Harmonogram připravovaných dopravních průzkumů AGENTURA VIACO, AF-CITYPLAN 24. 4. 2014
Připravované dopravní průzkumy. 

 pdf

Integrovaný plán mobility Ostrava – část I. – strategická – KONCEPT K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ 

AF-CITYPLAN 20. 5. 2014
 

 pdf

Integrovaný plán mobility Ostrava – část I. – strategická – FINÁLNÍ VERZE 

AF-CITYPLAN 27. 6. 2014
 

Comments are closed.