DISKUZE

Vaše názory jsou pro nás velice důležité. V případě jakýchkoliv podnětů, postřehů, nebo návrhů nás neváhejte využít komentáře na této stránce, popřípadě nám zanechte vzkaz na našem facebooku.

Jste-li místní občanské sdružení a máte zájem o spolupráci při tvorbě plánu mobility, kontaktujte nás prosím na mailu info@mobilita-ostrava.cz.

30 Comments:

 1. Jaké jsou hlavní cíle a kdy je město chce dosáhnout? Jsou stanovené nějaké termíny? Co se bude dít, pokud se dané cíle v daných termínech nedosáhnou?

  Četl jsem informace o projektu na těchto stránkách a nenašel jsem nikde informace, zda se budou realizovat změny vycházející z dokumentu, který vznikne z tohoto projektu. Bude tento dokument závazný pro radní města Ostravy? Budou se jim řídit při plánování a chodu města? Nebo se jedná o kus papíru, který se někde založí?

  Je hezké, že chcete zlepšit úroveň života v Ostravě, aby nedocházelo k odlivu lidí mimo MSK a aby lidé v Ostravě chtěli žít. Doufám, že se to podaří.

  Děkuji za rozšíření informací o projektu.

  • Ing. P. Súkenník, AF-CITYPLAN s.r.o.

   Děkujeme za Váš dotaz!
   Obecným cílem projektu je zajistit, aby dostupnost, kterou dopravní systém nabízí, byla k dispozici všem, zlepšit bezpečnost dopravy, snížit znečištěni ovzduší, znečištění hlukem, emise skleníkových plynů a spotřebu energie, zlepšit účinnost a hospodárnost přepravy osob a zboží a přispět ke zlepšení atraktivnosti a kvality městského prostředí a městského designu.
   Vize, která má ukazovat směr pro budoucí vývoj města, je předmětem strategické části projektu, která právě probíhá – její návrh bude veřejně projednán (tj. občané i organizace se k ní budou moci vyjádřit a ovlivnit její znění) v dubnu nebo květnu 2014.
   To, jakým způsobem by se strategické cíle měly naplňovat (konkrétní opatření a akce), bude předmětem návrhové části, která bude realizována ve druhé polovině roku 2014. Budou navržena opatření pro krátkodobý horizont (3 – 5 let) a pro návrhové období 20 let (s výhledem 30 let pro územní rezervy). Samotný projekt „Plán integrované mobility Ostrava“ má být dokončen do konce března 2015.
   O tom, zda se skutečně budou realizovat navržené změny, budou rozhodovat zastupitelé města. „Plán integrované mobility Ostrava“ má být závazným dokumentem pro reprezentaci města. Jeho pořízení je také předpokladem pro možnost čerpání budoucí podpory z evropských fondů. Jestli se radní budou řídit předmětným plánem, je otázkou především na ně. V tomto diskuzním fóru Vám odpovídám za zpracovatele projektu, společnost AF-CITYPLAN, Váš dotaz však zprostředkuji i panu náměstkovi pro dopravu.
   Co se bude dít, pokud se nedosáhne cílů v daných termínech? To je velice dobrá a také komplexní otázka. Zjednodušeně řečeno, může dojít jenom k částečnému zlepšení, ke stagnaci, nebo ke zhoršení situace v jednotlivých oblastech. Jako občan můžete využít všechny dostupné nástroje k podpoře cílů – například kontrolovat činnost zastupitelstva, požadovat plnění závazků a/nebo účastnit se voleb městského zastupitelství nebo se aktivně podílet na změnách (např. podávat podněty ke zlepšení).

   • Děkuji za vaši odpověď. Snad to bdue fungovat a radní konečně budou něco dělat pro lidi.

    Přeju hezký večer.

 2. Dotazník je k ničemu, obecný. Např. za hlavní problém MHD dnes považuji přítomnost bezdomovců, případně řemeslníků ve špinavých pracovních oděvech. To mne patrně brzy dovede k tomu, že MHD přestanu používat a budu jezdit autem, tedy více zatěžovat životní prostředí atd.

  • Ing. P. Súkenník, AF-CITYPLAN s.r.o.

   Ano, dotazník je obecný, přesto je pro zpracovatele projektu a město prospěšný, jelikož poskytne základní informaci o nahlížení občanů na jednotlivé oblasti a taky poukáže na problematické oblasti, kterým je pak možné se v rámci projektu i mimo něho detailněji věnovat. Problém bezdomovců nebo obecně lidí se znečištěným oděvem nebo zápachem bude určitě řešen v pracovní skupině „Hromadná doprava“ a návrhy řešení by se pak měly objevit v návrhové části plánu. Děkujeme za Váš názor.

  • Souhlasím, je to rok od roku horší :-(. V létě raději využívám kolo – taková cyklostezka z Poruby do centra Ostravy by nebyla k zahození (já jezdím na Fifejdy, takže taky nic moc – nejhorší je úsek od chemičky po Kaufland, nejen kvůli neexistenci cyklostezky, velkého provozu na silnici, ale taky kvůli podivným existencím, které se v okolí pohybují).

 3. Dotazník tohoto typu nemůže poskytnout dostatečně kvalitní informace. Problémy nejsou na úrovní ano-ne, ale ve způsobu, jakým se věci dělají, a v konkrétních řešeních.

  Typický příklad: Ptáte se na dostatečnost sítě cyklostezek. Já si myslím, že je dostatečná svou délkou a dosahem. Ale jejich kvalita, konkrétní realizace a celková koncepce je mizerná. Vedení po chodnících paralelní k silnici. Z toho vyplývající kostkovaný povrch a neustálé přechody přes silnici. Pravidla silničního provozu jsou uzpůsobená pro pohyb cyklistů na silnici, primární způsob budování cyklostezek by tedy mělo být zprůchodnění silniční sítě pro cyklisty. Cyklostezky mimo běžné silnice dávají smysl jen jako překlenutí překážek (vytížená silnice I. třídy, řeka, les, apod.). To je nejstručnější smysluplná odpověď, kterou vám na tuto otázku můžu dát.

  Příklad 2: Otázka na vybavenost vozů MHD. Opět nejsem schopen plnohodnotně odpovědět v rámci nabízených možností. Jsem spokojen s obecnou podobou vozů, čistotou, informačními prostředky. Ale mám zásadní výtku na určité rozměry v interiérech, předevšim autobusů. Průměrná výška mužů v ČR je něco nad 180 cm (a stále roste), já mám 188 cm. Na mnohá sedadla se délkově pořádně nevejdu – koleny se dotýkám sedadla přede mnou, nebo jimi výrazně omezuju osobu sedící naproti. Stát a pohybovat se po voze je také problém, protože vozy jsou plné předmětů ve výšce mé hlavy, což mě často nutí stát na místě, kde překážím jiným lidem. Nezanedbatelná část (cca 5 %) populace měří více, než já. A to byly jen problémy spojené s výškou, Mnozí lidé jsou rozměrní do šířky, a potýkají se v MHD s dalšími prostorovými omezeními. I já, přes hodně štíhlou postavu, například přečuhuju sedadla rameny, čímž opět zbytečně omezuju ostatní cestující (vedlejší sedadlo, úzká ulička). Z toho všeho mi vyplývá, že při návrhu (a jeho zadávání) vozů se buď na rozdělení vzrůstu v populaci nemyslí, nebo se dělají nemístné diskriminující kompromisy.

  Příklad 3: Jestli se ve městě cítím bezpečně? Ano i ne. S drtivou většinou populace se cítím dostatečně bezpečně, abych nezamykal dveře, nechal kolo ve stojanu před obchodem, nechal přes noc otevřené okno v přízemí a byl na všechny příjemný. Ale statisticky nevyhnutelně existují jedinci vymykající se standardu, kvůli kterým zamknu dveře, zavřu okna, nepojedu do obchodu na kole, v noci se budu rozhlížet, budu otrávený z jejich přítomnosti v MHD či jinde na veřejnosti, atd. Město se může snažit jak chce, vytvářet jakkoliv kvalitní podmínky, ale s tímhle nic neudělá.

  Podobně bych se mohl vyjádřit k většině otázek dotazníku.
  Nakonec chci vyjádřit podporu vystavění obou plánovaných tramvajových tratí v Porubě: od Slovanu na severozápad ke Globusu (zjevně snadné po dostavění I/11) a od Slovanu na sever k Duze. Tyto tratě mají potenciál výrazně zvýšit flexibilitu dotčených lidí a doslova překreslit mapu MHD velmi logickým a efektivním způsobem.

  • Ing. P. Súkenník, AF-CITYPLAN s.r.o.

   Účelem dotazníku skutečně není podrobná analýza jedné oblasti, ale získání celkového obecného přehledu. Konkrétní problémy, které zmiňujete, budou diskutovány a řešeny v pracovních skupinách projektu“ „Cyklistická a pěší doprava“ a „Hromadná doprava“ tj. i s investorem a správcem cyklostezek a dopravním podnikem. Návrhy řešení konkrétních problémů by se měly objevit v návrhové části plánu mobility, která bude zpracovávána v druhé polovině roku 2014 a projednávána začátkem roku 2015. Názory, které jste prezentoval, jsou proto důležité a děkujeme Vám za ně.

 4. Dobrý den,
  snad všechny otázky v dotazníku bych doplnila o kolonku poznámka, protože snad žádná odpověď nebyla úplně jednoznačná. Vždy bylo nějaké ale…. Bohužel až nyní jako matka s kočárkem vidím Ostravu trochu jinýma očima. A asi bych přála někomu, kdo má možnost a sílu učinit nějaké změny aby si vzal kočátek s živým dítětem a zkusil si projet (klidně jen centrum (hlavně Frýdlanské mosty)). Uvidí Ostravu jinak……..

  • Ing. P. Súkenník, AF-CITYPLAN s.r.o.

   Dobrý den,
   všechno, co se Vám „nevešlo“ do dotazníku, můžete napsat zde do diskuze. Vaše připomínky bodu řešeny v rámci jednání pracovních skupin. Vyzkoušet si projet město s kočárkem či invalidním vozíkem je dobrý nápad, který je někde i praktikován – sám jsem viděl, že budoucí inženýři ve Vídni takovou „procházku“ absolvují v rámci jednoho z předmětů na univerzitě a věc pak vidí zcela jinak. Rozvoj bezbariérovosti bude určitě jeden z klíčových cílů Plánu integrované mobility. Ideálním řešením by bylo, kdyby se město zavázalo k dosažení plné bezbariérovosti do určitého roku prostřednictvím vize a strategických cílů. Tyto jsou předmětem strategické části plánu – koncept bude připraven v dubnu 2014, veřejné projednání se předpokládá v květnu 2014.

 5. Dobrý den
  Rád bych se zeptal, zda plánujete také vypořádání připomínek k dopravě, které přišli na magistrát za např. poslední 3 roky na odbor stížností,odbor UHA či odbor dopravy a které byly „nějak“ vypořádány. Budete se zabývat stávajícím systémem vypořádání připomínek magistrátu a revidovat jej? Kdy budek k veřejnému připomínkování první část dokumentace a jak dlouho bude připomínkování trvat?

  • Ing. P. Súkenník, AF-CITYPLAN s.r.o.

   Dobrý den,
   vypořádání připomínek adresovaných magistrátu za poslední 3 roky v rámci projektu neplánujeme. Stanovisko odboru dopravy: „Všechny stížnosti, které odbor dopravy vyřizoval, eviduje podle pravidel pro přijímání a vyřizování stížností, odbor interního auditu a kontroly. Samostatnou evidenci odbor dopravy nevede. Na každou stížnost musí být odpovězeno ve lhůtě 30ti dnů od doručení na magistrát, termíny jsou už zmíněným odborem kontrolovány.“
   První část dokumentace – strategická část, bude zveřejněna k připomínkování v průběhu dubna, připomínkování bude trvat min. 3 týdny.

 6. Dobrý den
  Mohu se zeptat, v jaké části se nyní projekt MO nachází? Pokud je ve strategické části, kdy a kde budou veřejnosti prezentovány průběžné výsledky? A bude mít možnost se odborná veřejnost seznámit s prací jednotlivých pracovních skupin? Děkuji za odpověď.

  • Ing. P. Súkenník, AF-CITYPLAN s.r.o.

   Dobrý den,
   aktuálně se připravuje koncept strategické části a zároveň již běží přípravné práce analytické části (příprava průzkumů apod.). Zveřejnění strategické části k připomínkování se předpokládá 7.5.2014, předpokládaný termín veřejného projednání je 28.5.2014. Podrobnosti (čas, místnost…) budou zveřejněny. Pokud bude z jednání pracovních skupin vytvořen dokument pro veřejnost, bude k dispozici v sekci „ke stažení“.

 7. Dobrý den
  chci se zeptat, zda se z připravovaných dotazníku mezi domácnostmi dozvíme:
  – jak dlouhé jsou každodenní cesty obyvatel.
  – zda, a pokud ano, jakým způsobem jízdní kolo využívají (rozdělení na rekreační cyklisty a cyklisty městské každodenní).
  – jaké tvrdé (kopce, silnice, křižovatky, absence míst pro bezpečné uzamknutí kola, atd.) překážky lidem brání více využívat jízdní kola pro každodenní dopravu po městě.
  – jaké měkké (strach z nehod, z dýchání špatného vzduchu, pocení, málo času, vzdálenost, atd.)překážky lidem brání více využívat jízdní kola pro každodenní dopravu po městě.
  Děkuji za odpověď

  • Ing. P. Súkenník, AF-CITYPLAN s.r.o.

   Dobrý den,
   bude se jednat o standardní dotazník ve smyslu metodických návodů pro provádění sociodopravních průzkumů, cca 30 otázek, okruhy: sociodemografické údaje, vlastnictví vozidla, způsob parkování, záznam cest – dopravní chování (zdroje, cíle, časy, použité dopravní prostředky, pravidelnost dopravy, rekreační doprava). Vámi zmíněné detaily k cyklistické dopravě – měkké a tvrdé překážky zřejmě ne, ale zvážíme s kolegy elektronický dotazník na stránkách projektu specializovaný na cyklistickou dopravu.

 8. Dobrý den.
  Jsem velmi rád za tento projekt,který snad konečně vyřeší dopravní obslužnost,návaznost mezi různými druhy dopravy a taky bude řešit cíle a plány do budoucna.
  Pro příklad můžu uvést svůj příklad.
  Jsem členem Osadního výboru Janové a Přemyšova a bydlím na Janové v Ostravě-Polance nad Odrou.
  V roce 2011 jsme si od občanů Janové a Přemyšova nechali vyplnit anketu ohledně dopravní obslužnosti.
  Z výsledků této ankety vyplinulo že mnozí občané poukazují na problém nedostačujících spojů autobusové linky číslo 76 která spojuje Přemyšov,Janovou s centrem Polanky(jezdí pouze v pracovní den a to 5xdenně).
  Tento problém se intenzivně řeším se starostou Polanky nad Odrou panem Bochniou,KODISEM a pár dopisů přímo z městského úřadu už šlo i na náměstka primátora pro dopravu pana Suchardu.
  Napřed se čekalo na dobudování přednádražního prostoru(terminálu ve Svinově).Potom se do toho začali motat příměstské dálkové autobusové linky(projekt Oblast Bílovecko)potom dělali problémy Klimkovice(byli proti zajíždění autobusové linky číslo 76 na oblast Zámeckou v Polance a na Hraničky)Tak doufám že se snad konečně od 1.9.2014 tento problém definitivně vyřeší a dojde k posílení autobusové linky číslo 76 se zajížděním na Horní Polanku a Hraničky a s konečnou v Polance.Tento náš požadavek už mohl být vyřešen v roce 2011 jen kdyby se to zbytečně nekomplikovalo.Jinak taky souhlasím s vybudovaním nových tramvajových tratí v Porubě směrem ke Globusu a na Pustkovec a dalším budováním přestupních terminálu Hulváky,Hranečník

  • Ing. P. Súkenník, AF-CITYPLAN s.r.o.

   Dobrý den,
   děkujeme za Váš dotaz. Tato problematika zazněla rovněž na veřejném projednání v přítomnosti pana náměstka pro dopravu a zástupců odboru dopravy. Potřeba zlepšení návaznosti spojů byla také zmiňována na jednáních pracovních skupin projektu. Koncept strategické části k podcíli „Podpora a zvýšení kvality veřejné hromadné dopravy“ proto uvádí jako jedno z opatření „Zlepšení návaznosti spojů“.

 9. Pingback: Prodloužení termínu připomínek ke konceptu strategické části - MOBILITA OSTRAVA

 10. Pingback: Výzva k připomínkování konceptu strategické části - MOBILITA OSTRAVA

 11. Dobrý den,

  rád bych se zeptal, v jaké podobě se počítá s podporou carsharingu v Ostravě? Ve strategické části Plánu mobility jsem našel jen pár zmínek, ale ne způsoby podpory. Budou se tyto způsoby teprve připravovat?

  Zastupuji projekt Prvního českého carsharingu Autonapůl, který plánuje po Brně, Praze, Plzni a Liberci zahájit svou činnost také v Ostravě. Rád nabídnu nějaká data z našeho provozu či o dopravním chování našich uživatelů, stejně jako návrhy na podporu, které se používají např. v Německu či jinde.

  Děkuji za odpověď, s pozdravem

  Michal Šimoník

  • Dobrý den
   děkuji za Váš příspěvek a podnět. V návrhové části dokumentace Mobilita Ostrava určitě bude jako jeden z možných způsobů snížení intenzit dopravy tento druh dopravy zmíněn. Pokud by jste nám nabízená data zaslal, zcela jistě je využijeme pro další práci. Můj e-mail je: ondrej.kyp@afconsult.com.
   Přeji pěkný den. Ondřej Kyp

 12. Dobrý den,

  ráda bych našla odpověď ve vašem dokumentu na to, proč město utrácí obrovské peníze za terminály v širším okruhu centra Ostravy – Hranečník, Dubina, když by město mělo dělat pravý opak. Těmito terminály se docílí jen:
  – vyhodí se desítky miliónů z rozpočtu města
  – vyštvou se cestující z regionální autobusové dopravy do aut, protože každé snížení komfortu ve veřejné dopravě, což jsou nesmyslné přestupy 5 minut před dojetím do centra města, bude znamenat, že z cestujícího veřejné dopravy se stane řidič auta
  – centrum města se bude dále vylidňovat, protože dříve cestující, který do Ostravy dojížděl měl centrum „na své cestě“, či „za rohem“, protože odsud vedly linky z Ostravy. Ten, co přesedlal do auta, tak dnes autem dojede kam potřebuje, a pokud to zrovna není centrum, tak se centru vyhne. A ten chudák co byl donucen přestupovat a nemá možnost veřejnou dopravu opustit, tak nadává, zvykne si, cestuje déle a s horším komfortem, ale do centra už nedojede, protože opět pokud jeho cíl není centrum, tak ho linka MHD doveze s oklikou a s delším časem kam potřebuje, a centru se opět tento cestující vyhne

  děkuji za možnost se vyjádřit
  Iveta

  • Dobrý den
   děkuji za Vaší připomínku, která vyjadřuje odlišnou strategii, než která je součástí územního plánu. Výstavba přestupních terminálů a jejich smysluplné využití vychází z předpokladu, že autobusy meziměstské hromadné dopravy jsou na cestě do centra města výrazně opožděny a je tedy výhodnější dojet kolejovou dopravou, která je vedena mimo kolony stojících vozidel po vlastním tělese. Z Vašeho dotazu usuzujeme, že ve skutečnosti není problém s dojezdovými časy meziměstské dopravy a přestup bude pouze zdržením pro cestujícího, což povede ke ztrátě atraktivity hromadné dopravy. Váš názor je zajímavý a rozhodně povedeme diskuzi s pracovníky koncepce města a odborem dopravy.
   Přeji pěkný den
   Ondřej Kyp

   • Jízdní řády regionálních linek operativně reagují na situaci na silnicích a časy se v nich nastavují pravdivé a reálné, tudíž pokud nedojde k nějaké nahodilé nepředvídatelnosti, tak každý cestující ví, v jaký čas do cíle své cesty dojede. A cesty do Ostravy rozhodně nejsou zacpané, takovým způsobem, že by bylo na denním pořádku velké zpoždění. Téměř vždy dojedu přesně podle JŘ. Situace na širokých a relativně stále prázdných silnicích kolem Ostravy není to samé co situace v Praze nebo Brně. Budu jezdit veřejnou dopravou jen do doby, než si město prosadí ten přestupní nesmysl. Pak přestupuji ihned do auta. Nebudu se spoléhat na další přestup, který mě pak s časovou vyhlídkou proveze po trase, kterou vůbec nepotřebuji a ještě za to budu platit více. Přestup ve směru do Ostravy bych ještě snesla, tam případné zpoždění na regionální lince vykryje četnost MHD, ale spoléhat se na to, že budu mít zpoždění ve směru z Ostravy na lince MHD, díky čemuž nestihnu přestup, a budu čekat další půl hoďku, to mi za to nebude stát.

 13. ještě si neodpustím zaslat odkaz na aktuální diskuzi k terminálu Dubina, kde se na rozdíl od jiných podobných zbytečných diskuzí, objevují samé rozumné názory, se kterými plně souzním…
  http://moravskoslezsky.denik.cz/diskuse/terminal-dubina-zastavi-autobusy-na-okraji-mesta.html
  Město dělá velkou chybu a jednou se bude vymýšlet, jak dostat zpátky lidi z aut do autobusů a přijde se na to, že vlastně stačí častý interval, moderní a čistá vozidla a konečná zastávka blízko centra.

  • Dobrý den
   Pročetl jsem si Váš názor na věc a diskuzi, na kterou odkazujete. Negativní názor na nové terminály jasně převládá. Je pravdou, že pokud funguje stávající linkové vedení až do centra města bez větších zdržení, tak rozdělení cesty na min. dvě linky bude nepříjemné. Dopravní podnik, který bude většinu spojů zajišťovat pracuje na jízdních řádech s ohledem na návaznost jednotlivých spojů zejména na terminálech. Jak bude doprava fungovat v reálu je otázkou. Na tuto otázku se pokusíme odpovědět v rámci návrhové části Mobility Ostrava.
   Ondřej Kyp

 14. Jedna pichlavá poznámka pro autora aktuálního dotazníku. Cyklistické trasy se nestaví. Cyklistické trasy se pouze značí dopravním značením, popř. barevnou čárou se vyznačují v mapě. Staví se cyklistické stezky. Pro účastníka dotazníku to může být matoucí a z praktického hlediska rozvoj cyklistických tras po městě moc rozvoji městské cyklistice samotné nepomůže. Hezký den všem přeje Jožka Laža

 15. Zdejší názory jsou převážně negativní, ale s mnoha z nich souhlasím. Sám denně dojíždím městskou hromadnou dopravou z Dubiny do centra a není to ideální. Když jsem se díval na http://www.teroplan.cz/ na jízdní řády pro rok 2016, tak si myslím, že se žádného zlepšení nedočkáme. Občas opravdu zvažuji, že bych se raději přemisťoval po městě autem, ale to je neekonomické a neekologické…

 16. admin@mobilita-ostrava.cz

  DISKUZE UZAVŘENA, SVÉ DOTAZY POKLÁDEJTE NA FACEBOOKu, NEBO zasílejte e-mailem na info@mobilita-ostrava.cz, DĚKUJEME.

Comments are closed