DOTAZNÍKY

DOTAZNÍK – „Doprava v Ostravě – Jaké jsou Vaše vize a představy?“

– ukončeno 15. 6. 2015

– dotazník probíhal od 12. 5. 2015 do 15. 6. 2015

Vyplněním dotazníku jste poskytli velmi cenné informace pro rozvoj města. S výsledky průzkumů a vyjádřením respondentů bude zpracovatel dále pracovat a využívat je při sestavení scénářů rozvoje města tak, aby byly zohledněny vize politické reprezentace města, zainteresovaných odborníků, ale i laické a odborné veřejnosti.

Dotazník je byl anonymní, ale pokud jste vyplnili také nepovinné kontaktní údaje a dotazník byl kompletně vyplněn, jste zařazeni do slosování o hodnotné ceny, ze kterého vzejde 5 výherců. Hodnotné ceny jsou následující:

1. cena: notebook
2. cena: tablet
3. cena: tablet
4. cena: mobilní telefon
5. cena: navigace GPS

Vyhodnocení dotazníku a výsledky slosování jsou uveřejněny na těchto stránkách.

Statistické vyhodnocení dotazníku si můžete stáhnout zde>>

free-vector-pdf-icon_100328_PDF_iconsmall

nebo prohlédnout online zde>>


 

CYKLODOTAZNÍK

– ukončeno 7. 7. 2014

– dotazník probíhal od 6. 6. 2014 do 7. 7. 2014

Dotazník byl vytvořen ve spolupráci s koordinátorem odboru dopravy Magistrátu města Ostravy pro cyklistickou dopravu v Ostravě.

Dotazník obsahuje 25 otázek. 

Celkem bylo vyplněno 485 dotazníků. Tímto bychom rádi poděkovali všem zúčastněným za vyplnění a zájem o cyklistickou dopravu v Ostravě. Pokud nám i po  ukončení přijímání odpovědí do dotazníku chcete sdělit něco týkající se problematiky cyklodopravy, použijte prosím mail info@mobilita-ostrava.cz

Statistické vyhodnocení dotazníku si můžete stáhnout zde>>

free-vector-pdf-icon_100328_PDF_iconsmall

nebo prohlédnout online zde>>

 


DOTAZNÍK – „JE VÁM DOBŘE V OSTRAVĚ ??“

– ukončeno 31. 3. 2014

Statutární město Ostrava zahájilo zpracovávání strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility pro město Ostrava“. Jedná se o projekt spolufinancovaný z evropských fondů, jehož cílem je vytvoření systému udržitelné městské dopravy, tzn.:

  • zlepšení dostupnosti dopravního systému pro všechny cílové skupiny obyvatel,
  • zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě,
  • snížení znečištění ovzduší, emisí skleníkových plynů, hluku a spotřeby energie
  • zlepšení účinnosti a hospodárnosti přepravy osob a zboží,
  • přispění ke zvýšení atraktivity a kvality městského prostředí.

Obracíme se tedy i na vás, občany města, a dáváme vám prostor k vyjádření Vašeho názoru, příp. k návrhu možných optimalizačních nástrojů. První, a určitě ne poslední, z možností je vyplnit následující dotazník „Je vám dobře v Ostravě?“ s několika stručnými dotazy, který hodnotí kvalitu života v Ostravě.

Proč je dotazník důležitý? Zapojení občanů do procesu tvorby Plánu udržitelné městské mobility je velmi vítané a žádoucí. S výsledky průzkumů a vyjádření respondentů bude zpracovatel (AF-CityPlan s.r.o.) dále pracovat a využívat je při návrhu konkrétních zlepšujících opatření tak, aby výsledný strategický dokument zohledňoval a propojoval vize budoucího rozvoje Ostravy ze všech úhlů pohledu – vize politické reprezentace města, zainteresovaných odborníků, ale i laické a odborné veřejnosti.

Pokud vyplníte také nepovinné kontaktní údaje, budete zařazeni do slosování o hodnotné ceny.

DOTAZNÍK „JE VÁM DOBŘE V OSTRAVĚ??“ jste mohli vyplňovat do 31. 3. 2014.


Statistické vyhodnocení dotazníku si můžete stáhnout zde>>

free-vector-pdf-icon_100328_PDF_iconsmall

nebo prohlédnout online zde>>

 

Comments are closed.