Plnění klíčových úkolů akčních plánů (AP 3-1-1 Zavádění, nebo rozšiřování ekologických paliv a pohonů vozidel hromadné dopravy)

V souvislosti s naplňováním strategického cíle č. 3. Zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí (konkrétně plnění AP 3-1-1 Zavádění, nebo rozšiřování ekologických paliv a pohonů vozidel hromadné dopravy) dorazila do DPO první nová tramvaj Škoda T39 (z celkového počtu 35 kusů). více zde: https://fajnova.cz/do-ostravy-dorazila-prvni-nova-tramvaj-od-skoda-transportation/ Tímto dalším krokem jsou současně…

více…