Multimodální model veřejné hromadné dopravy

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy realizoval veřejnou zakázku na vytvoření multimodálního strategického modelu veřejné hromadné dopravy pro potřeby Integrovaného plánu Mobility Ostrava, který bude současně i jedním z podkladových materiálů vyžadovaných pro realizaci plánovaných rozšíření linek městské hromadné dopravy na území statutárního města Ostravy. Zadáním práce je sčítání počtu cestujících…

více…

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE, AKČNÍCH PLÁNŮ A KLÍČOVÝCH ÚKOLŮ INTEGROVANÉHO PLÁNU MOBILITY OSTRAVA

Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy na svém 34. zasedání konaném dne 18.5.2022 schválilo Aktualizaci strategického rámce, akčních plánů a klíčových úkolů Integrovaného plánu mobility Ostrava, 2021–2022. Samotný plán mobility je strategickým dokumentem statutárního města Ostravy v oblasti dopravy. Řeší potřeby lidí, stejně jako místních podniků a celkově přispívá ke zvýšení kvality…

více…

Plnění klíčových úkolů akčních plánů (AP 3-1-1 Zavádění, nebo rozšiřování ekologických paliv a pohonů vozidel hromadné dopravy)

V souvislosti s naplňováním strategického cíle č. 3. Zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí (konkrétně plnění AP 3-1-1 Zavádění, nebo rozšiřování ekologických paliv a pohonů vozidel hromadné dopravy) dorazila do DPO první nová tramvaj Škoda T39 (z celkového počtu 35 kusů). více zde: https://fajnova.cz/do-ostravy-dorazila-prvni-nova-tramvaj-od-skoda-transportation/ Tímto dalším krokem jsou současně…

více…