Multimodální model veřejné hromadné dopravy

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy realizoval veřejnou zakázku na vytvoření multimodálního strategického modelu veřejné hromadné dopravy pro potřeby Integrovaného plánu Mobility Ostrava, který bude současně i jedním z podkladových materiálů vyžadovaných pro realizaci plánovaných rozšíření linek městské hromadné dopravy na území statutárního města Ostravy. Zadáním práce je sčítání počtu cestujících veřejné dopravy, kdy model bude realizován na podkladu stávajícího modelu automobilové dopravy (zatížení komunikací) a bude zpracován v programu Omnitrans.

Jednotlivé dokumenty s frekvencemi spojů a kartogramy jsou přístupné v sekci ke stažení.

Comments are closed.