Koncept III. návrhové části Integrovaného plánu mobility Ostrava

info

      Návrhová část projektu Plán udržitelné mobility Ostrava, který se po schválení stane jedním ze základních dokumentů pro rozvoj dopravní infrastruktury na území města. Aby jste mohli ještě ovlivnit konečnou verzi dokumentace, přijďte se zúčastnit veřejného projednání, které se bude konat 27. 8. 2015 od 10 hodin v Nové radnici (místnost 306), Prokešovo náměstí 8.

Koncept návrhové části dokumentu si můžete stáhnout zde>>

free-vector-pdf-icon_100328_PDF_iconsmall

Grafické přílohy:

1.1 – Zásobník projektů_mapa1.2 – Zásobník

2 – Vyhodnocení dotazníku – Jaké jsou vize a představy

3-1-1_Zatizeni_IAD_2020

3-1-2_Zatizeni_VHD_2020

3-1-3_Zatizeni_CYKLO_2020

3-1-4_Zatizeni_nakladni_2020

3-1-5_Rozdil_2020_Nula_2020

3-2-1_Zatizeni_IAD_2035_1

3-2-2_Zatizeni_VHD_2035-1

3-2-3_Zatizeni_nakladni_2035

3-2-4_Rozdil_2035-1_Nula_2035

3-2-5_Zatizeni_CYKLO_2035-1

3-3-1_Zatizeni_IAD_2035_2

3-3-2_Zatizeni_VHD_2035-2

3-3-4_Rozdil_2035-2_Nula_2035

3-3-5_Zatizeni_CYKLO_2035-2

3-4-1_Zatizeni_IAD_2045

3-4-2_Zatizeni_VHD_2045

3-4-3_Zatizeni_CYKLO_2045

3-4-4_Zatizeni_nakladni_2045

3-4-5_Rozdil_2045_Nula_2045

4 – N_vrh zklidn_n_ch komunikac_

5 – Cyklisticka_doprava

6 – Parkovaci zony

7 – Doprava_v_klidu

8.1 – pěší trasy 1

8.2 – pěší trasy 2

8.3 – pěší trasy 3

8.4 – pěší trasy 4

8.5 – pěší trasy 5

8.6 – pěší trasy 6

8.7 – pěší trasy 7

8.8 – pěší trasy 8

8.9 – pěší trasy 9

8_10 – pěší trasy 10

8_11 – pěší trasy 11

8_12 – pěší trasy 12