Projekt Plán udržitelné mobility Ostrava se blíží do finále.

      V současné době je dokončována návrhová část projektu Plán udržitelné mobility Ostrava, který se po schválení stane jedním ze základních dokumentů pro rozvoj dopravní infrastruktury na území města. Aby jste mohli ještě ovlivnit konečnou verzi dokumentace, přijďte se zúčastnit veřejného projednání, které se bude konat 27. 8. 2015 od 10 hodin v Nové radnici (místnost 306), Prokešovo náměstí 8.
Po prezentaci návrhové části dokumentace bude diskuze, v které budou zodpovězeny dotazy občanů. Diskuze se zúčastní zpracovatelé dokumentace a zástupci objednatele Magistrátu města Ostravy. Účast přislíbil i pan náměstek primátora Ing. Ivo Hařovský.
Těšíme se na Vaši účast.

Koncept návrhové části dokumentu si můžete stáhnout zde>>

free-vector-pdf-icon_100328_PDF_iconsmall

Comments are closed.