Aktualizace klíčových úkolů, Komunikační strategie

Projektový tým DOPRAVNÍ KONCEPCE – Integrovaný plán mobility Ostrava představil poradě vedení Statutárního města hlavní principy a osnovu pro aktualizaci klíčových úkolů SUMPu v roce 2021. Vize a strategické cíle zůstávají zachovány. Důraz je kladen na dodržování priorit v dělbě přepravní práce (pěší doprava, veřejná hromadná doprava, cyklistická doprava a pak až individuální automobilová doprava). Také byly stanoveny priority jednotlivých aktivit akčních plánů a zásobníků projektů

Součástí připravované aktualizace je také Komunikační strategie, která pomůže jednak do procesu aktualizace plánu mobility zapojit veřejnost, ale také se dotýká i otázek změny postojů k dopravnímu chování. Komunikační strategie bude založena na snaze otevřít strategické plánování veřejnosti a dalším aktérům ve městě. Důraz nebude kladen pouze na jednosměrnou komunikaci města směrem k veřejnosti, ale zejména na obousměrnou komunikaci, kdy se veřejnost a další klíčoví aktéři zamyslí nad budoucností města společně s jeho představiteli. Pro vnější komunikací budou využívány obvyklé informační kanály magistrátu, ale nově budou ve spolupráci s MAPPA (Městský ateliér prostorového plánování a architektury) probíhat besedy, moderované diskuse, veřejné projednávání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny ** opište text z předchozího obrázku (ochrana proti spamu)