Aktualizace klíčových úkolů

V r. 2021 probíhají práce na aktualizaci klíčových úkolů akčních plánů. S touto aktualizací bude zastupitelstvo seznámeno do konce roku.

 

Comments are closed.