Postupné vyhodnocování plnění jednotlivých úkolů Akčních plánů

V letech 2018 až 2019 probíhalo postupné vyhodnocování plnění jednotlivých úkolů Akčních plánů a plnění jednotlivých položek zásobníků projektů. Informace o hodnocení plnění klíčových úkolů jednotlivých akčních plánů Integrovaného plánu mobility Ostrava vzalo na vědomí zastupitelstvo města na svém zasedání dne 11.12.2020. Vyhodnocení si můžete prohlédnout zde.

Comments are closed.