Spuštěn dotazník „Je Vám dobře v Ostravě??“

Od 10. 3. 2014 do 30. 3. 2014 probíhá anketní průzkum „Je Vám dobře v Ostravě??“. Zapojení občanů do procesu tvorby Plánu udržitelné městské mobility je velmi vítané a žádoucí. S výsledky průzkumů a vyjádření respondentů bude zpracovatel (AF-CityPlan s.r.o.) dále pracovat a využívat je při návrhu konkrétních zlepšujících opatření…

více…