Výzva k připomínkování konceptu strategické části

Širokou veřejnost žádáme o podávání připomínek ke konceptu strategické části dokumentu „Integrovaný plán mobility Ostrava – část I.“. Podávat připomínky až do 22. 6. 2014. Připomínkovat může skutečně každý, není nutné být odborníkem na mobilitu, lze jednoduše vyjádřit svůj názor, svoje preference nebo konstruktivní kritiku, která pomůže dokument obohatit. Připomínky musí…

více…

Předání cen účastníkům dotazníku „Je Vám dobře v Ostravě??“

     Dne 2. června se v Radnici města Ostravy uskutečnilo slavnostní předání cen vylosovaným výhercům z účastníků dotazníku „Je vám dobře v Ostravě??“. Dotazník probíhal v rámci řešení projektu „Integrovaný plán mobility Ostrava“ od 10. 3. 2014 do 30. 3. 2014 a zúčastnilo se ho 1 686 odpovídajících. Ve slosování bylo…

více…

Prodloužení termínu připomínek ke konceptu strategické části

Z důvodu potřeby delšího času potřebného k seznámení širší veřejnosti s obsahem konceptu strategické části dokumentu „Integrovaný plán mobility Ostrava – část I.“ jsme se rozhodli prodloužit termín pro podání připomínek do 22. 6. 2014. Své připomínky a náměty můžete napsat zde do diskuze, nebo nám je zasílat také e-mailem na…

více…

1. veřejné projednání konceptu strategické části dokumentu „Plán udržitelné městské mobility pro město Ostrava“

Vážení občané, zveme Vás na VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ konceptu strategické části dokumentu „Plán udržitelné městské mobility pro město Ostrava“, které se uskuteční dne 28. 5. 2014 v 10:00 hod v budově Nové radnice, Prokešovo nám. 8, Ostrava  (místnost 306). Na programu bude prezentace konceptu strategické části zpracovatelem a připomínkování ze strany veřejnosti a zainteresovaných subjektů. Koncept strategické…

více…

Zveřejnění konceptu k připomínkování – Integrovaný plán mobility Ostrava část I. – strategická

Dne 14. 5. 2014 byl zveřejněn dokument „Integrovaný plán mobility Ostrava část I. – strategická„. Jedná se o fázi dokumentu – koncept k připomínkování. Připomínky můžete zasílat na e-mail info@mobilita-ostrava.cz, napsat zde do diskuze a nebo nám je sdělit na plánovaném veřejném projednání. Koncept dokumentu si můžete stáhnout zde>> verze…

více…

STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU „JE VÁM DOBŘE V OSTRAVĚ??“

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 1 686 respondentů. Za účelem zvýšení míry reprezentativnosti z pohledu věkového složení a pohlaví respondentů byl soubor redukován na 1 186 dotazníků – redukováno bylo zastoupení studentů a žen na reprezentativní úroveň (náhodným výběrem z těchto skupin). Tato úprava nemá vliv na losování věcných cen – do…

více…