STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU „JE VÁM DOBŘE V OSTRAVĚ??“

info

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 1 686 respondentů. Za účelem zvýšení míry reprezentativnosti z pohledu věkového složení a pohlaví respondentů byl soubor redukován na 1 186 dotazníků – redukováno bylo zastoupení studentů a žen na reprezentativní úroveň (náhodným výběrem z těchto skupin). Tato úprava nemá vliv na losování věcných cen – do losování jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří vyplnili dotazník a uvedli kontaktní údaje (samotné losování je v kompetenci města Ostrava).

Reprezentativní průzkumy pro ČR obvykle pracují s výběrovým souborem o cca 1 000 – 1 200 respondentech. Odborné texty uvádí jako dostatečný počet respondentů pro průzkumy krajských měst v rozmezí 500 – 600, tudíž dotazníkový průzkum „Je Vám dobře v Ostravě?“ lze považovat za úspěšný a vypovídající.

Statistické vyhodnocení dotazníku si můžete stáhnout zde>>

free-vector-pdf-icon_100328_PDF_iconsmall

nebo prohlédnout online zde>>

Comments are closed.