Finální verze strategické části dokumentu „Integrovaný plán mobility Ostrava“

Dne 27. 6. 2014 byl dokončen proces zapracování připomínek do strategické části dokumentu „Integrovaný plán mobility Ostrava„. Ke konceptu dokumentu jsme obdrželi více než 200 připomínek od 21 osob a sdružení. Převážná část z nich byla zapracována do finální verze dokumentu. Tímto všem děkujeme za projevený zájem o projekt „Integrovaný plán mobility …

více…

Výzva k připomínkování konceptu strategické části

Širokou veřejnost žádáme o podávání připomínek ke konceptu strategické části dokumentu „Integrovaný plán mobility Ostrava – část I.“. Podávat připomínky až do 22. 6. 2014. Připomínkovat může skutečně každý, není nutné být odborníkem na mobilitu, lze jednoduše vyjádřit svůj názor, svoje preference nebo konstruktivní kritiku, která pomůže dokument obohatit. Připomínky musí …

více…

Předání cen účastníkům dotazníku „Je Vám dobře v Ostravě??“

     Dne 2. června se v Radnici města Ostravy uskutečnilo slavnostní předání cen vylosovaným výhercům z účastníků dotazníku „Je vám dobře v Ostravě??“. Dotazník probíhal v rámci řešení projektu „Integrovaný plán mobility Ostrava“ od 10. 3. 2014 do 30. 3. 2014 a zúčastnilo se ho 1 686 odpovídajících. Ve slosování bylo …

více…

Prodloužení termínu připomínek ke konceptu strategické části

Z důvodu potřeby delšího času potřebného k seznámení širší veřejnosti s obsahem konceptu strategické části dokumentu „Integrovaný plán mobility Ostrava – část I.“ jsme se rozhodli prodloužit termín pro podání připomínek do 22. 6. 2014. Své připomínky a náměty můžete napsat zde do diskuze, nebo nám je zasílat také e-mailem na …

více…