Vyhodnocení internetového cyklodotazníku

infoCyklodotazník probíhal od 6. 6. 2014 do 7. 7. 2014

Dotazník byl vytvořen ve spolupráci s koordinátorem odboru dopravy Magistrátu města Ostravy pro cyklistickou dopravu v Ostravě. Celkem bylo vyplněno 485 dotazníků. Tímto bychom rádi poděkovali všem zúčastněným za vyplnění a zájem o cyklistickou dopravu v Ostravě. Pokud nám i po  ukončení přijímání odpovědí do dotazníku chcete sdělit něco týkající se problematiky cyklodopravy, použijte prosím mail info@mobilita-ostrava.cz

Statistické vyhodnocení dotazníku si můžete stáhnout zde>>

free-vector-pdf-icon_100328_PDF_iconsmall

nebo prohlédnout online zde>>

 


Comments are closed.