1. veřejné projednání konceptu strategické části dokumentu „Plán udržitelné městské mobility pro město Ostrava“

Vážení občané, zveme Vás na VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ konceptu strategické části dokumentu „Plán udržitelné městské mobility pro město Ostrava“, které se uskuteční dne 28. 5. 2014 v 10:00 hod v budově Nové radnice, Prokešovo nám. 8, Ostrava  (místnost 306). Na programu bude prezentace konceptu strategické části zpracovatelem a připomínkování ze strany veřejnosti a zainteresovaných subjektů. Koncept strategické …

více…

Zveřejnění konceptu k připomínkování – Integrovaný plán mobility Ostrava část I. – strategická

Dne 14. 5. 2014 byl zveřejněn dokument „Integrovaný plán mobility Ostrava část I. – strategická„. Jedná se o fázi dokumentu – koncept k připomínkování. Připomínky můžete zasílat na e-mail info@mobilita-ostrava.cz, napsat zde do diskuze a nebo nám je sdělit na plánovaném veřejném projednání. Koncept dokumentu si můžete stáhnout zde>> verze …

více…

STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU „JE VÁM DOBŘE V OSTRAVĚ??“

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 1 686 respondentů. Za účelem zvýšení míry reprezentativnosti z pohledu věkového složení a pohlaví respondentů byl soubor redukován na 1 186 dotazníků – redukováno bylo zastoupení studentů a žen na reprezentativní úroveň (náhodným výběrem z těchto skupin). Tato úprava nemá vliv na losování věcných cen – do …

více…