Ukončení analytické části dokumentace integrovaného plánu mobility Ostrava

Projekt Integrovaný plán mobility Ostrava dospěl v březnu roku 2015 do ukončení analytické části dokumentace. Hlavním cílem této části dokumentace bylo podrobné popsání výchozího stavu dopravní infrastruktury a provozu města (komunikace, městská hromadná doprava, pěší a cyklistická doprava, intenzity, průzkumy, kvalita) a z toho plynoucí nalezení problémů a možných příležitostí v oblasti udržitelné…

více…

Shrnutí provedených dopravních průzkumů

V červnu 2014 probíhaly na území města Ostrava rozsáhlé dopravní průzkumy, jejichž výsledky slouží především pro tvorbu dopravního modelu města. V následujících odstavcích je vybráno několik zjištění, která z těchto průzkumů vyplývají: Ze socio-dopravního průzkumu vyplývá, že: –      více než 50 % cest v Ostravě je kratších než 5 km a…

více…

Finální verze strategické části dokumentu „Integrovaný plán mobility Ostrava“

Dne 27. 6. 2014 byl dokončen proces zapracování připomínek do strategické části dokumentu „Integrovaný plán mobility Ostrava„. Ke konceptu dokumentu jsme obdrželi více než 200 připomínek od 21 osob a sdružení. Převážná část z nich byla zapracována do finální verze dokumentu. Tímto všem děkujeme za projevený zájem o projekt „Integrovaný plán mobility…

více…

Výzva k připomínkování konceptu strategické části

Širokou veřejnost žádáme o podávání připomínek ke konceptu strategické části dokumentu „Integrovaný plán mobility Ostrava – část I.“. Podávat připomínky až do 22. 6. 2014. Připomínkovat může skutečně každý, není nutné být odborníkem na mobilitu, lze jednoduše vyjádřit svůj názor, svoje preference nebo konstruktivní kritiku, která pomůže dokument obohatit. Připomínky musí…

více…

Předání cen účastníkům dotazníku „Je Vám dobře v Ostravě??“

     Dne 2. června se v Radnici města Ostravy uskutečnilo slavnostní předání cen vylosovaným výhercům z účastníků dotazníku „Je vám dobře v Ostravě??“. Dotazník probíhal v rámci řešení projektu „Integrovaný plán mobility Ostrava“ od 10. 3. 2014 do 30. 3. 2014 a zúčastnilo se ho 1 686 odpovídajících. Ve slosování bylo…

více…