Shrnutí provedených dopravních průzkumů

V červnu 2014 probíhaly na území města Ostrava rozsáhlé dopravní průzkumy, jejichž výsledky slouží především pro tvorbu dopravního modelu města. V následujících odstavcích je vybráno několik zjištění, která z těchto průzkumů vyplývají:

Ze socio-dopravního průzkumu vyplývá, že:

-      více než 50 % cest v Ostravě je kratších než 5 km a trvá méně než 15 minut.
-      téměř 80 % cest v Ostravě je kratších než 10 km a téměř 90 % cest je kratších než 30 minut.
-      průměrný počet cest na obyvatele za 1 den je 2,4.
-      nejčastěji voleným dopravním módem je individuální doprava osobních automobilem.
-      podíl cest na kole je 3,8 %.
-      srovnáme-li podíl veřejné hromadné dopravy a individuální automobilové dopravy, získáme poměr 44,4 : 55,6 %.
-      pro cesty do zaměstnání volí 58 % cestujících individuální automobilovou dopravu (osobní vozidlo).
-      pro cesty do škol volí 57,5 % cestujících veřejnou hromadnou dopravu.
-      pro cesty za nákupem a službami jako i pro volnočasové aktivity volí více než 44 % lidí chůzi.
-      více než 60 % domácností nevlastní jízdní kolo.
-      téměř dvě třetiny domácností najede ročně svým prvním vozidlem (část domácností vlastní více vozidel) méně než 10 000 km.

Z křižovatkového průzkumu vyplývá, že:

-      podíl osobních vozidel v dopravním proudu je v průměru 85,3 %, nákladních vozidel 14,4 % a cyklistů 0,3 %.

Z kordonového průzkumu vyplývá, že

-      podíl tranzitní dopravy činí 15 % (tranzitní doprava je ta doprava, která městem projíždí, ale nemá v něm zdroj ani cíl cesty).

 Z průzkumu hromadné dopravy vyplývá, že 

-      nejvyšší obrat cestujících (součet nastupujících a vystupujících) byl zaznamenán na zastávce Svinov mosty, h.z..

Podrobnější informace naleznete zde.

 pdf 

Comments are closed