DOMŮ


Vítáme Vás na stránkách projektu Plán udržitelné mobility Ostrava.

Představíte-li si vaše město za dvacet let, jak byste chtěli, aby vypadalo? To je jedna z otázek, na kterou má dát odpověď připravovaný Plán udržitelné městské mobility pro město Ostrava. Dokument po zpracování a projednání s odbornou i laickou veřejností bude sloužit jako podklad pro zpracování dopravních a regulačních plánů.

Plánování udržitelné městské mobility je o postupu správným směrem. Mělo by se vyvíjet z postupů existujících v evropských městech, které již řadu aspektů udržitelných plánů městské mobility zahrnuji.

Projekt, který je spolufinancován z evropských fondů, bude dokončen v březnu 2015, je rozdělen na 4 části – strategickou, analytickou, návrhovou a prezentační. V rámci projektu budou realizovány také rozsáhlé dopravní a socio-demografické průzkumy.

Comments are closed.