1. veřejné projednání konceptu strategické části dokumentu „Plán udržitelné městské mobility pro město Ostrava“

Magistrát města Ostravy Prokešovo náměstí 8 , Ostrava, os, Česká republika

Vážení občané, zveme Vás na VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ konceptu strategické části dokumentu „Plán udržitelné městské mobility pro město Ostrava“, které se uskuteční dne 28. 5. 2014 v 10:00 hod v budově Nové radnice, Prokešovo nám. 8, Ostrava  (místnost 306). Na programu bude prezentace konceptu strategické části zpracovatelem a připomínkování ze strany veřejnosti a zainteresovaných subjektů. Koncept strategické…

Připravit aktualizaci SUMPu

Zjednodušit akční plány, revidovat nástroje pro naplňování cílů, zjednodušit indikátory na úrovni cílů, aktualizovat  odpovědné osoby, sladit s řídícími procesy města.