KONTAKTY


Zadavatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Tel.: 599 444 444
info@ostrava.cz
www.ostrava.cz
Zastoupené Ing. Ivo HAŘOVSKÝM, náměstkem primátora
Ve věcech technických: Ing. Martin PÁCL


Zpracovatelé:

logo AF-CP_malé_RGB – mensi

AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 17, 110 00 Praha 1
Tel.: 277 005 500
cityplan@afconsult.com
www.af-cityplan.cz
Zastoupený: Ing. Milanem Komínkem, jednatelem
Ve věcech technických: Ing. Jiřím LANDOU a Ing. Ondřejem KYPEM


logo
AGENTURA VIACO
Neumannova 1453/20, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
Tel.: +420 602 230 892
jindrich.volf@viaco.cz
www.viaco.cz
Zastoupená: Ing. Jindřichem VOLFEM, CSc.


KONTAKT PRO MÉDIA
info@mobilita-ostrava.cz
Tel.: +420 603 193 168 – Ing. Ondřej KYP

Comments are closed